Projekty w realizacji

BMC CRAFT Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla BMC CRAFT IBMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” w ramach POIR 3.4.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 53 016,03 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 53 016,03 zł